Informace a d...

  • Enter Your Title

h2 style=“text-align: left;“>O základní škole + dokumenty ke stažení

V letošním šk.roce 2018/2019 jsme čtyřtřídní škola s 66  žáky. 1. ročník 15 žáků – Květoslava Svobodová, 2. ročník 13 – Mgr. Ilona Urbánková, 3. + 4. ročník 10 žáků + 9 žáků – Mgr. Martina Ježková, 5. ročník 19 žáků – Mgr. Lenka Chobotová.

Škola nabízí spoustu zájmových aktivit, které zahajují svoji činnost od měsíce října. Na výběr je florbal, sportovní hry, hra na kytaru, hra na flétnu, výuka anglického jazyka pro 1. a 2. ročník, kroužek přírodovědný, rybářský, výtvarný. Ve spolupráci s DDM Třebíč na škole funguje i keramická dílna.

Mezi úspěšné akce patří Halloweenský lampionový průvod a spaní v ZŠ, dětský karneval, vánoční a velikonoční besídky a závěrečná školní miniakademie spojená s vyřazováním a šerpováním žáků 5. ročníku, kteří zároveň předávají pomyslný klíč budoucím prvňáčkům. Během školního roku probíhají i další akce jako je např. návštěva dětského zábavného centra Bongo – Brno a Planetária, divadla, výchovně-vzdělávací programy Dravci v letu, Zdravá 5, Dopravní výchova na dopravním hřišti v Borovině, plavání v areálu Laguna Třebíč atd. Veškeré akce probíhají ve spolupráci s MŠ.

Škola je zapojena do mnoha projektů např. Škola dětem (spolufinancováno Evropskou unií), Mléko do škol, Ovoce do škol, Rodiče vítáni a v neposlední řadě i v pokračování projektu Učící se malotřídky.

Plakát EU