Kroužky

  • Enter Your Title

Kroužky 2019 – 2020

Kroužky budou probíhat v rámci školní družiny od října. Přihlásit se mohou i žáci, kteří ŠD nenavštěvují.

Změny rozvrhu vyhrazeny.

Flétna (1.-2.roč.) PO a ST 7:15 – 7:45

Flétna (3.-5.roč.) ÚT a ČT 7:15 – 7:45

Folklorní kroužek – Okřešánek ST 15:00 – 16:00

Keramika (v určených termínech) ÚT 12:50 – 13:50

Kytara (4. a 5.roč.) PO 13:00 – 13:45

Kytara (3. roč.) ČT 13:00 – 13:30

Rybářský kroužek – 1x za 14 dní ČT 14:00 – 14:45

Florbal ÚT 13:00 – 13:45

Poplatky za kroužky:

Florbal 20,- Kč/měsíc

Kytara 60,- Kč/měsíc

Rybářský 20,- Kč/měsíc

Okřešánek 20,- Kč/měsíc

V rámci zájmové činnosti družiny bude probíhat kroužek „Šikulka“ a „Pohybové hry“ ve dnech dle plánu činností uvedených v Týdenní skladbě zaměstnání jednotlivých oddělení.