Kroužky

  • Enter Your Title

Kroužky 2018 – 2019

Kroužky budou probíhat v rámci školní družiny od října. Přihlásit se mohou i žáci, kteří ŠD nenavštěvují.

Změny rozvrhu vyhrazeny.

Kytara (pokročilí) PO 13:00 -13:45
Florbal PO 13:00 -13:45
Šikula ÚT 13:00 -13:45
Sportovní hry – 1., 2. ročník ST 13:00 -13:45
Rybářský ČT  14:15-15:00
Anglický jazyk – 1., 2. ročník ČT 13:00-14:30
Kytara (začátečníci) ČT 13:45 -14:30
 Flétna dle domluvy
Přírodovědný ST  13:00 -13:45
Náboženství – 2. ročník dle domluvy Mgr. J. Kruczek, nepovinný předmět
Náboženství – 3., 4., 5. ročník dle domluvy Mgr. J. Kruczek, nepovinný předmět
Keramika  dle domluvy  L. Václavková, 250,- za 10 lekcí,
ve spolupráci s DDM Třebíč