Školní družina

  • Enter Your Title

Mimoškolní akce:

Provoz školní družiny

ŠD má dvě oddělení, každé navštěvuje maximálně 30 žáků. Oddělení jsou smíšená, tvořena žáky 1.-5. ročníku.

Provoz školní družiny je od pondělí do pátku. Ranní družina funguje před vyučováním to je od 6.00 h do 7.45h. Odpolední pak dle rozvrhu vyučovacích hodin a končí v 16.00h.

Poplatky

Poplatek za pobyt ve ŠD činí Kč 250,- za každé pololetí. Používá se na obnovování hraček a stavebnic. Dále na nákup výtvarného materiálu, který děti využívají při zájmové činnosti.

Orgnizace a vzdělávání

  1. Pro pobyt v ŠD jsou děti přihlašovány svými rodiči písemně.
  2. Na přihlášce vyplněné a podepsané rodiči musí být vyznačena denní délka pobytu s určením doby a způsobu odchodu ze ŠD (sami nebo v doprovodu rodičů).
  3. Pokud dojde ke změně, musí dítě předat vychovatelce ŠD nebo zástupu žádost o uvolnění podepsanou rodiči.
  4. Na odpolední vyučování (zájmové kroužky, doučování) si odvedou děti příslušní vyučující nebo vychovatelka a po ukončení se vrátí v doprovodu pedagoga do ŠD.
  5. Vchod do školní budovy je po dobu pobytu dětí ve školní družině uzavřen. Rodiče, kteří si přicházejí pro svoje dítě osobně, musí zazvonit na zvonek u hlavního vchodu.

Nabídka kroužků ve školním roce 2019/2020

Flétna (1.-2.roč.) PO a ST 7:15 – 7:45

Flétna (3.-5.roč.) ÚT a ČT 7:15 – 7:45

Folklorní kroužek – Okřešánek ST 15:00 – 16:00

Keramika (v určených termínech) ÚT 12:50 – 13:50

Kytara ( 4. a 5.roč. ) PO 13:00 – 13:45

Kytara (3. roč.) ČT 13:00 – 13:30

Rybářský kroužek – 1x za 14 dní ČT 14:00 – 14:45

Florbal ÚT 13:00 – 13:45

Poplatky za kroužky:

Florbal 20,- Kč/měsíc

Kytara 60,- Kč/měsíc

Rybářský 20,- Kč/měsíc

Okřešánek 20,- Kč/měsíc

V rámci zájmové činnosti družiny bude probíhat kroužek „Šikulka“ a „Pohybové hry“

ve dnech dle plánu činností uvedených v Týdenní skladbě zaměstnání jednotlivých oddělení.