O nás

 • Enter Your Title

Součásti Základní školy T. G. Masaryka

 • ŠKOLNÍ DRUŽINA – sídlí v budově školy, má 2 oddělení s kapacitou 75 žáků
  IZO: 119 000 580
 • MATEŘSKÁ ŠKOLA – budova sousedící se základní školou přes ulici
  IZO: 107 611 732 zahradu /vzdálenost cca 30 m/ – odloučené pracoviště
 • ŠKOLNÍ JÍDELNA – sídlí v budově mateřské školy – odloučené pracoviště
  IZO: 103 131 639

Základní škola

zs-zsZákladní škola T.G.Masaryka a mateřská škola Přibyslavice, příspěvková organizace je čtyřtřídní malotřídní škola s pěti postupnými ročníky. Její kapacita je 130 žáků. Poskytuje předškolní výchovu, základní vzdělání a výchovu žáků 1.-5. ročníku a dále stravování ve školní jídelně, stravování zaměstnanců školy, školského zařízení za úplatu a stravování pro cizí strávníky.

Školní budova je 80 let stará, má 3 nadzemní podlaží a připojenou část – tělocvičnu. Nachází se v centru obce poblíž obecního úřadu a kostela. Ve škole se nachází jídelna – počítačová třída, hudebna, 2 oddělení školní družiny, třídy, kabinety a obecní knihovna.
Zřizovatelem školy je obec Přibyslavice.

 • ZŠ T.G.Masaryka a mateřská škola Přibyslavice je zařazena do sítě škol od 30.1.1996.
 • Od 1. 1. 2001 je ZŠ Přibyslavice příspěvkovou organizací.
 • 1.1. 2003 došlo ke sloučení základní a mateřské školy.
 • Od 8 .3. 2006 se organizace přejmenovala na Základní školu T. G. Masaryka a mateřskou školu Přibyslavice, příspěvkovou organizaci.

 

Mateřská škola

zs-msMateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola T.G.Masaryka a mateřská škola Přibyslavice, příspěvková organizace od 1. 1. 2003. Je jejím odloučeným pracovištěm a poskytuje předškolní výchovu dětí a jejich stravování. Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem. Kapacita je 56 dětí.

U školky se nachází rozlehlá zahrada zastíněná vzrostlými stromy, vybavena herními prvky, zahradním domečkem, přírodními koutky, bylinkovým záhonkem a pískovištěm. Zahrada má uměle vytvořený svah, sloužící v zimě k sáňkování.

Obě třídy jsou vybaveny dětským nábytkem a splňují hygienické a estetické podmínky. Materiální vybavení je na dobré úrovni s řadou hraček, her, didaktických, učebních a sportovních pomůcek, které umožňují plně uspokojovat individuální potřeby dětí s ohledem na jejich věk, zájmy a nadání.

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Kontakt s dětmi jiné věkové skupiny je dostatečně umožněn při ranním scházení, pobytu venku a odpoledních činnostech.

Mateřská škola je rodičům dětí vždy otevřená. Spolupráce zde probíhá na základě partnerství, důvěry, porozumění a respektu. Rodiče mají možnost podílet se na chodu mateřské školy, účastnit se a pomáhat s organizací akcí dle svého zájmu. Mají právo být pravdivě informováni o prospívání svého dítěte a zachování diskrétnosti ve vnitřních záležitostech rodiny. Mateřská škola pomáhá rodičům v péči o dítě a plní funkci odborného poradce v oblasti výchovy a vzdělávání.

Naším cílem jsou veselé a kamarádské děti, které se radují, hrají si, mají zájem o dění v mateřské škole a těší se do ní.

Věříme, že čas prožitý v naší školce bude pro všechny děti příjemnou zkušeností a důležitým vkladem do života i vzdělání.

 

Školní jídelna

Odloučené pracoviště zajišťuje stravu pro žáky ZŠ, MŠ, ale i cizí strávníky.

 

Dotační program

V rámci dotačního programu MŠMT na rok 2015 byl naší škole schválen projekt na podporu polytechnické výchovy ve výši 37 000,- Kč. Díky této částce jsme nakoupili 21 ks stavebnice Merkur do ZŠ a 20 ks stavebnice SEVA do MŠ.

Image.ashx

Další projekty, do kterých jsme zapojeni

logo - rodicevitani

 
logo - malotridky

logo - ovoceazelenina
logo - mleko

 

logo - investicedorozvoje