O nás

 • Enter Your Title

Součásti Základní školy T. G. Masaryka

 • ŠKOLNÍ DRUŽINA – sídlí v budově školy, má 2 oddělení s kapacitou 75 žáků
  IZO: 119 000 580
 • MATEŘSKÁ ŠKOLA – budova sousedící se základní školou přes ulici
  IZO: 107 611 732 zahradu /vzdálenost cca 30 m/ – odloučené pracoviště
 • ŠKOLNÍ JÍDELNA – sídlí v budově mateřské školy – odloučené pracoviště
  IZO: 103 131 639

Základní škola

zs-zsZákladní škola T.G.Masaryka a mateřská škola Přibyslavice, příspěvková organizace je čtyřtřídní malotřídní škola s pěti postupnými ročníky. Její kapacita je 130 žáků. Poskytuje předškolní výchovu, základní vzdělání a výchovu žáků 1.-5. ročníku a dále stravování ve školní jídelně, stravování zaměstnanců školy, školského zařízení za úplatu a stravování pro cizí strávníky.

Zřizovatelem školy je obec Přibyslavice.

 • ZŠ T.G.Masaryka a mateřská škola Přibyslavice je zařazena do sítě škol od 30.1.1996.
 • Od 1. 1. 2001 je ZŠ Přibyslavice příspěvkovou organizací.
 • 1.1. 2003 došlo ke sloučení základní a mateřské školy.
 • Od 8 .3. 2006 se organizace přejmenovala na Základní školu T. G. Masaryka a mateřskou školu Přibyslavice, příspěvkovou organizaci.

 

Mateřská škola

zs-msMateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola T.G.Masaryka a mateřská škola Přibyslavice, příspěvková organizace od 1. 1. 2003. Je jejím odloučeným pracovištěm a poskytuje předškolní výchovu dětí a jejich stravování. Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem. Kapacita je 58 dětí.

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Kontakt s dětmi jiné věkové skupiny je dostatečně umožněn při ranním scházení, pobytu venku a odpoledních činnostech.

 

Školní jídelna

Odloučené pracoviště zajišťuje stravu pro žáky ZŠ, MŠ, ale i cizí strávníky.

 

Dotační program

V rámci dotačního programu MŠMT na rok 2015 byl naší škole schválen projekt na podporu polytechnické výchovy ve výši 37 000,- Kč. Díky této částce jsme nakoupili 21 ks stavebnice Merkur do ZŠ a 20 ks stavebnice SEVA do MŠ.

Image.ashx

Další projekty, do kterých jsme zapojeni

logo - rodicevitani

 
logo - malotridky

logo - ovoceazelenina
logo - mleko

 

logo - investicedorozvoje