Informace a d...

  • Enter Your Title

O mateřské škole + dokumenty ke stažení

Odloučené pracoviště – řídí Mgr. Ilona Jirovská.
Mateřská škola je dvojtřídní s počtem 48 dětí. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Kontakt s dětmi jiné věkové skupiny je dostatečně umožněn při ranním scházení, pobytu venku a odpoledních činnostech.

Ve školním roce 2019/2020  činí poplatek za školné 200,- Kč měsíčně.

Úzká spolupráce MŠ s 1. ročníkem ZŠ

– Návštěva školáků v MŠ /září/

– Hallowen – návštěva 1. ročníku ZŠ v MŠ /říjen/

– Netradiční olympiáda v tělocvičně školy – připraví 5. ročník ZŠ pro MŠ a 1. ročník ZŠ /březen/

– Návštěva předškoláků v 1. ročníku ZŠ /duben/

– Šipkovaná – připraví MŠ pro 1. ročník ZŠ /květen/

– Návštěva předškoláků v 1. ročníku ZŠ /červen/

Dokumenty ke stažení

úplata 2020

školní řád MŠ

provozní řád MŠ

školní řád MŠ-1

ŠVP PV

Příloha ŠVP PV

ORGANIZACE DNE