Informace a d...

  • Enter Your Title

O mateřské škole + dokumenty ke stažení

Odloučené pracoviště – řídí Mgr. Ilona Urbánková.
Školka je dvojtřídní s počtem 56 dětí. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Kontakt s dětmi jiné věkové skupiny je dostatečně umožněn při ranním scházení, pobytu venku a odpoledních činnostech.

Rodiče mohou využít nabídky mimoškolních aktivit. Informujte se v MŠ.

Pravidelně fungují i dílničky pro rodiče s dětmi. Starší žáci navštěvují tělocvičnu školy a pravidelně docházejí i na interaktivní tabuli do ZŠ.

Ve školním roce 2018/2019  činí poplatek za školné 200,- Kč měsíčně.

RYBA3Šikovná a pilná třída Rybiček

28 zapsaných dětí (4-7 letých)
učitelka: Bc. Lenka Lorencová, Nikola Šandová

Cartoon_Butterfly

Veselá a parádivá třída Motýlků

28 zapsaných dětí (2,5-4 letých)
učitelka: Erika Fialová, Dis. Adéla Gregorová

Asistentka pedagoga: Eva Hošková

Dokumenty ke stažení

Školní řád mateřské školy