Aktuality

  • Enter Your Title

Přejeme krásné prázdniny!

 

Sběr papíru se uskuteční ve dnech 2. – 3. června. Zvážený a svázaný sběr, prosím, vhazujte do přistaveného kontejneru u školy. Množství nahlaste třídním učitelkám.

Děkujeme!

 

Provoz MŠ a ZŠ:

Provoz MŠ

PROVOZ ZŠ

příloha_čestné_prohlášení

 

Informace k rozhodnutí o přijetí žáka do 1. třídy ZŠ:

seznam přijatých dětí ZŠ

 

přijetí dětí do ZŠ 

 

Sběr papíru:

Z důvodu uzavření papírny nemůžeme uskutečnit vyhlášený sběr papíru v dubnovém termínu. Velmi vás ale prosíme, abyste papír doma nadále schraňovali. Sběr papíru vyhlásime po znovuoteření papírny. Děkujeme!

 

Informace k zápisu do MŠ:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ

Informace k zápisu do MŠ

prohlášení

Kritéria přijímání do MŠ

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva vydalo MŠMT opatření k zápisům do prvních ročníků ZŠ pro šk. rok 2020/2021.

Na základě těchto opatření budou zápisy do 1. ročníku základní školy probíhat bez přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců.

V příloze najdete žádost k zápisu do 1. ročníku i žádost k odkladu školní docházky. V případě žádosti o odklad školní docházky je nutné přiložit zprávu z pedagogicko – psychologické poradny a zprávu od praktického lékaře.

Vyplněnou žádost doručte poštou nebo vhoďte do schránky na hlavních dveřích základní školy nejpozději do 12. 4. 2020.

ŽÁDOST K ZÁPISU

ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Milí budoucí prvňáčci,

pro vás i vaše rodiče je zápis do 1. třídy ZŠ velkou událostí a my nechceme, abyste o ni přišli. Proto po skončení mimořádných opatření, hned jak to bude možné, uspořádáme pro budoucí prvňáčky náhradní termín, aby měli zážitek z první důležité zkoušky v životě.

Těšíme se na vás!

 

Distanční výuka probíhá na naší škole na těchto webových portálech:

webové stránky

 

Od nového školního roku přijmeme učitelku pro 1. stupeň ZŠ. 

 

V době přerušení provozu mateřské školy z důvodu mimořádného opatření vlády nebude úplata za předškolní vzdělávání požadována.

 

Rodiče, kteří čerpají ošetřovné z důvodu mimořádných opatření vlády, musí vyplnit výkaz péče o dítě. Bližší informace naleznete v odkaze:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/novy-zakon-nyni-umoznuje-delsi-cerpani-osetrovneho-zvysila-se-i-vekova-hranice-ditete-pro-narok-na-osetrovne

 

INFORMACE O ZÁPISU DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021:

zápis do ZŠ

 

Z DŮVODU PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ MAJÍ RODIČE DĚTÍ NÁROK NA ČERPÁNÍ OČR. POTŘEBNÝ FORMULÁŘ LZE VYZVEDNOUT VE STŘEDU 18. 3. 2020 VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ U PANÍ ŠVÉDOVÉ.

TENTO FORMULÁŘ SI VYZVEDNĚTE V UVEDENÝ DATUM I TEHDY, POKUD BUDETE CHTÍT ČERPAT OČR AŽ POZDĚJI, NEBOŤ SE MŮŽE STÁT, ŽE BUDE ŠKOLNÍ JÍDELNA Z NAŘÍZENÍ VLÁDY UZAVŘENA.

PROSÍME VŠECHNY, ABY SI Z DŮVODU OCHRANY ZDRAVÍ SVÉHO I OSTATNÍCH PŘI VYZVEDÁVÁNÍ FORMULÁŘE ZAKRÝVALI ROUŠKOU ČI JAKÝMKOLI JINÝM ZPŮSOBEM NOS I ÚSTA. DĚKUJEME!

 

OD 17. 3. 2020 JE PROVOZ MŠ DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠEN.

 

SEZNAMTE SE, PROSÍM, SE ZPŮSOBY DOMÁCÍ VÝUKY NA NAŠÍ ŠKOLE V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ VLÁDY ČR:

VÝUKA

 

VÝZVA – PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

výzva

 

Tisková zpráva z 13. 3. 2020:

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

 

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od středy 11. března 2020 až do odvolání základní škola uzavřena.

V pondělí 16. března 2020 budou v době od 9.00 – 14.00 hod. ve škole připraveny formuláře potřebné k uplatnění ošetřovného pro rodiče dětí mladších 10 let v souvislosti s šířením nákazy COVID-19. Vyzýváme rodiče, aby si potřebný formulář v daný termín v ředitelně školy vyzvedli.

Mimořádné_opatření_-_pro_základní, střední_a_vysoké_školy_od_11._3._2020

 

UPOZORŇUJEME NA NOVÉ OPATŘENÍ – ZÁKAZ VSTUPU DO TĚLOCVIČEN, POSILOVEN A VEŘEJNÝCH KNIHOVEN.

Děkujeme, že tato opatření respektujete!

 

Vážení rodiče, prosíme o důkladné seznámení s důležitými informacemi ohledně onemocnění COVID – 19.

Letak covid-FINAL

 

Od 14. 4. přijmeme vychovatelku školní družiny (zástup za mateřskou dovolenou).

Hledáme učitelku MŠ na výuku anglického jazyka – metoda WattsEnglish (1 h týdně).

 

Základní škola

  • 16. 4. Zápis do 1. třídy ZŠ – v 16 h

 

Mateřská škola

  • 11. 5. Zápis do MŠ – 10 – 12 h

 

Více našich fotografií naleznete zde:

https://skolapribyslavice.rajce.idnes.cz/